Om oss

image1

Primärt syfte

Barn i förortsområden till La Paz hoppar ofta av skolan. Dels för att de och deras föräldrar inte förstår vikten av en utbildning och dels för att de inte klarar av skolarbetet. Några hoppar också av för att de måste hjälpa till med att försörja familjen. 


Vårt primära mål är att barnen ska kunna gå ut gymnasiet och ha redskap för att klara sig i livet. Vi lägger därför stor vikt på läxhjälp och stöd i matematik och språk. Vi började arbeta som en liten enhet med endast pedagogik, men efter hand dök stora behov inom andra områden i direkt relation till detta: 

image2

Sekundära syften

Området Los Lirios ligger på högplatån i Anderna, 4100möh. Klimatet är hårt med mycket vind, kalla nätter och skadlig sol på dagarna. Det finns inte mycket växtlighet och luften är torr och ofta dammig. Invånarna  och framförallt barnen lider av ständiga förkylningar och komplikationer av dessa, luftvägsinfektioner och hudskador.


Bristande tillgång till rent vatten och okunskap i hygienisk matlagning gör tarmparasiter och liknande dagliga problem och en stor anledning till undernäring hos barnen. Bolivia ligger också högt upp på listan när det gäller barndödlighet. Bristande miljövård och utebliven sophantering är även ett stort problem.

Vi jobbar därför med hälsovård och miljövård som de andra två pelarna i vårt projekt.

image3

Mission och vision

Qhanawaras mission är:

Bidra med specialiserade tjänster i pedagogiskt stöd, psykologi, miljövård och hälsovård för att nå utveckling i samhället.


Qhanawaras vision är:

Uppnå övergripande välbefinnande hos de bolivianska barnen och deras familjer.


Ett av Qhanawaras syften är också att måna om förbättring i livskvaliteten hos barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Vi är engagerade i utvecklingsarbete, utbildning, i att förmedla moral, värderingar, principer, bevarande av miljön och även i att kämpa mot alla former av fysiskt, sexuellt eller känslomässigt övergrepp mot barn, i Bolivia.