Om oss

image1

Qhanawara är en oberoende ideel organisation, från början av kristet initiativ, som har åtagit sig att arbeta med barn från 3 till 18 år i Bolivia. Qhanawaras för tillfället enda fortgående projekt är skolstödsprojektet Qhanawara, en mötesplats för skolbarn och deras familjer i bostadsområdet Los Lirios, ca 8 km från La Paz. Vi arbetar främst med barn som har begränsade resurser och stora inlärningsbehov och vi erbjuder skolhjälp och stöd inom hälsovård, psykologi, specialpedagogik och miljövård. Arbetet utförs främst på eftermiddagarna, måndag till fredag kl 14-17 och varje dag får barnen som kommer till centret ett näringsrikt mellanmål, men vi har ganska ofta även aktiviteter utöver den schemalagda tiden.TEAM QHANAWARA

image2

​​Qhanawaras arbetsteam består för tillfället av föreståndaren och pedagogikansvarig Rosario, lärarna Fabiola och Elizabet, läkaren Arthra och de volontärer som stödjer när det behövs. 


Styrelsen 2006-2008 består av Urika Nilsson, 

Rosario Huchani, Salome Fabricano och Daniel Espejo.


HISTORIA

 

Idén till projektet föddes 2007 när Ulrika Nilsson och 

Rosario Huchani beslutade sig för att förverkliga sin dröm. 


Fritidshemmet Qhanawara startade sin verksamhet den 21 mars 2007.

Under 2008 invigde vi våra egna lokaler och samma år byggde det dåvarande teamet upp vår struktur som organisation. 

Under åren har vi haft många lärare, läkare, miljövårdsingenjörer, psykologer och fritidspedagoger som har bidragit till att Qhanawara är som det är.


År 2012 stod en tillbyggnad till lokalerna klar där vi nu räknar med läkar- och psykologmottagning, kontor och kök, vilket innebär att vi kan ta emot fler barn och har större möjlighet att erbjuda en lämplig miljö.

MÅLGRUPP

image3

Barnen som går på fritidshemmet är från 2 till 16 år. För tillfället har vi relativt många ungdomar vilket är en stor framgång då ett av våra största mål är att motivera ungdomar att gå ut gymnasiet och inte hoppa av skolan. Dessa 50-tal barn är vår direkta målgrupp.

Det är de som får läxhjälp, undervisning i matematik och språklära, miljövårdslektioner, läkarundersökningar och sjukvård om det behövs. Det är också de som får vara med på födelsedagsfirande, 

temadagar, utflykter och avslutningar.  


Sedan har vi dessa barnens föräldrar som blir del av den indirekta målgruppen, de blir bjudna på avslutningar och får dessutom ta del av besluten som tas på fritidshemmet genom flertaliga föräldramöten. 

Vi har också en del kurser i framförallt sjukvård och psykologi med föräldrarna. Så de har både direkta och indirekta fördelar av projektet. Till vissa kampanjer som görs med hjälp av andra organisationer, exemplevis i tandvård och vaccinationer så bjuds hela området in.


Bostadsområdet Los Lirios har cirka 900 invånare och ett genomsnitt på 8 personer per hushåll. Andelen barn per familj är hög, med ett beräknat genomsnitt på 6 barn. Området är relativt nytt, så det finns många behov. Skolan har upp till sjätte klass och har varit i bruk sedan januari 2007. Skola för högre nivåer ligger mycket längre bort.


80% av ungdomarna och de vuxna som bor i området är engagerade i tillfälliga och sporadiska arbeten. Männen mest i byggen och kvinnor i handel. Resten blir tillfälligt kontraktanställda på 3 månader och sedan avskedade. Över 60% av barnen tvingas arbeta eller hjälpa till i hushållet på annat sätt (Folkbokföring i Bolivia 2001, (www.ine.gob.bo)).


De flesta människor i området betalar sina små tomter på kredit och har sedan inte pengar till nyttig mat eller lämpliga sanitära bostäder. 

Det finns gott om parasitsjukdomar och många andra hälsoproblem. Därför satsar Qhanawara på att söka hjälp av läkare, tandläkare och andra volontärer som ger oss sitt stöd i olika områden, 

från miljövård, hälsovård till juridisk och psykologisk rådgivning.