Vad vi gör

image1

Pedagogik

Vi lägger störst vikt på detta område då det finns mycket behov av skolhjälp och utbildning i området där vi arbetar. Barnen är indelade i tre grupper, beroende på ålder och inlärning. Framförallt arbetar de två lärarna som leder grupperna med barnens språkutveckling, läsning, skrivning och matematik. Detta med syftet att stödja deras utbildning. Varje dag har barnen också möjlighet att ta med sina läxor och få hjälp med dem. Vi arbetar mycket med didaktiskt material, spel och lekar. 

image2

Hälsovård

Vårt mål är att skapa ett hälsokontrollprogram och kunna förebygga de vanligaste sjukdomarna i området. Sedan flera år har vi läkare som arbetar med oss, med tillväxtundersökningar på barnen och med allmän vård. Vi har ett mottagningsrum och tack vare en donation från Livets Fond har vi kunnat utrusta sjukrummet till fullo och läkaren som arbetar med oss besöker centret tre dagar i veckan.

image3

Miljövård

Sedan 2007 arbetar vi i miljövård med barnen på Qhanawara. Målet är att barnen ska få ett miljömedvetande och kan bevara och skydda sin omgivning, Det har gjorts många aktiviteter i detta område. Barnen har haft lektioner i miljömedvetenhet, återvinning, kompostering, klimatförändringar etc. Fem barn från Qhanawara blev valda till att ställa ut om klimatförändring på en utställning i El Alto och vi har planterat träd i området.

Andra arbetsområden

image4

Psykologi

Att barnen känner sig trygga och säkra på fritidshemmet, i skolan och hemma är nödvändigt för att de ska kunna lära och utvecklas som individer. Därför har vi under flera perioder haft psykologer som arbetat med oss som resurs för att försöka nå detta mål. Vi arbetar även aktivt mot barnmisshandel och sexuella övergrepp på barn.

image5

Specialpedagogik

​För tillfället har vi ingen specialpedagog som arbetar med oss, men lärarna arbetar ständigt med specialpedagogiska metoder med barn som har  läs- och skrivsvårigheter eller något annat inlärningsproblem. Vi har dessutom ett par barn med neurologiska problem och funktionsnedsättningar vilket kräver än mer anpassningar.

image6

Workshops

Sedan två år tillbaka erbjuder vi workshops för föräldrar till barnen på Qhanawara. Hittills har vi undervisat i näringslära och hälsosam matlagning, bakning och tårtdekorering samt makramé. Det är framförallt mödrar som ber om dessa kurser med syftet att sedan kunna bidra till hushållskassan med de nya färdigheterna.